Targi, Wózek Dziecięcy, Jesień, Super Ceny

 

 

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 01-02.10.2021 organizujemy w naszych sklepach Mama i Ja wydarzenie Targowe pod nazwą Weekend Jesiennych Promocji. Będzie to już XIV-ta impreza handlowa na której tradycyjnie pokażemy Państwu nowości produktowe z branży artykułów dziecięcych. Będą u nas przedstawiciele wiodących marek Europejskich czy nawet Światowych. Będzie możliwość nabycia produktów w super cenach, czyli to na co czekają nasi wierni klienci. Dodatkowo w sklepie Mama i Ja w Gdańsku organizujemy warsztaty dotyczące prawidłowej opieki nad małym dzieckiem czy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego nadzoru nad waszymi maleństwami. Po poprzednich targach otrzymaliśmy sporo gratulacji związanych z jakością i poziomem wydarzenia handlowego, co było dla nas najlepszym i przyjemnym podsumowaniem atrakcyjności imprezy. Zapraszamy w dniach 01 - 02 Październik ( Piątek, Sobota ) w godzinach otwarcia sklepów na Weekend Jesiennych Promocji - naprawdę warto! Zapraszamy będzie się działo!

 

ZAPISY NA WYKŁADY


Sobota (02.10.2021)

 

10:45 – 11:15 – Porady z chustonoszenia - LENNYLAMB

(zapisz się)

11:30 – 12:00 – Przygotuj swoje krocze do porodu
(zapisz się)

12:15 – 12:45 – Seksualnosc w ciąży i po porodzie

(Zapisz się)

13:00 – 13:30 – Dobra laktacja

(Zapisz się)

13:45 – 14:15 – Ocena noworodka w pierwszych tyg życia

(Zapisz się)

14:30 – 15:00 – Metody radzenia sobie z bólem porodowym

(Zapisz się)

15:15 – 15:45 – Niespodzianki porodowe

(Zapisz się)

16:00 – 16:30 – Jak przetrwać połóg

(Zapisz się)

17:00 – 18:30 – Ratownik – Pierwsza pomoc dla dzieci i niemowląt

(Zapisz się)

 

Wykłady poprowadzi:

Szkoła rodzenia SUPER MAMA

Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA

Partnerzy:

   

 

 

 

Regulamin Weekend Letnich Promocji 25-27 czerwiec 2021

 

Par. 1 Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia regulaminu obowiązują osoby pragnące odwiedzić wydarzenie Handlowe pod nazwą Weekend Jesiennych Promocji zwane dalej WJP organizowane w sklepach Mama i Ja w Gdańsku, Gdyni, Łodzi i Toruniu. Organizatorem WJP jest Biuro Handlowe KASPO sp. z o.o. i spółka DUSTEL sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk ul. Grunwaldzka 355 zwani dalej organizatorem.

2. Regulamin określa zasady organizacyjne wydarzenia WJP obowiązujące odwiedzających, w szczególności warunki wstępu oraz przepisy porządkowe.
3. Osoby, które dobrowolnie zdecydowały się odwiedzić sklepy Mama i Ja w czasie WJP swoją obecnością akceptują postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym WJP się odbywa, a także zobowiązują się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

4. Regulamin na żądanie klienta będzie dostępny w siedzibie Organizatora, w kasach sklepowych w czasie trwania WJP, a także zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mamaija.pl w zakładce poświęconej WJP.

 

Par. 2 Czas trwania WJP

 

1. WJP organizowany jest wyłącznie w sklepach Mama i Ja i trwają w dniach 01-02 październik 2021 w godzinach otwarcia sklepu.

2. Godziny otwarcia sklepu publikowane są na stronie www.mamaija.pl oraz przed wejściem do sklepów.

 

Par. 3 Zasady wstępu na WJP

 

1. Wstęp na WJP jest bezpłatny i dostępny dla każdego chętnego bez ograniczeń z zastrzeżeniami opisanymi w par 1 pkt 3.

2. Zapisy obowiązują jedynie na bezpłatne spotkania szkoleniowe lub bezpłatne badania ( jeżeli będą organizowane w czasie WJP ), ale w żaden sposób nie ograniczają wstępu na teren sklepów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy sklepów oraz do ograniczenia dostępu do powierzchni przeznaczonej do przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń .

4. Wszystkie aktualne informacje o zmianach będą publikowane w odpowiednich zakładkach poświęconym WJP na stronie www. mamaija.pl oraz na odpowiednich stronach sklepów w ramach portalu społecznościowego https://www.facebook.com/mamaija.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania różnego rodzajów konkursów w czasie trwania WJP. Bezpośrednio przed organizacją konkursu organizator będzie podawała do publicznej widomości zasady przeprowadzanie konkursu i zasady wyłaniania zwycięscy. W ogłaszanych konkursach mogą brać udział wszystkie osoby będące w sklepach Mama i Ja z wyłączeniem pracowników sklepu i ich rodzin oraz pracowników i rodzin sponsora nagrody. Organizator przyjmuje, że każda osoba, która weźmie udział w konkursie zrozumiała i akceptuje ogłoszony przed konkursem regulamin konkursu i zasady wyłaniania zwycięzców.

 

Par. 4 Przepisy porządkowe

 

1. Odwiedzający mogą przebywać na terenie WJP tylko i wyłącznie w godzinach pracy sklepu Mama i Ja.

2. Przebywanie odwiedzjących poza godzinami pracy wyłącznie za zgodą kierownika sklepu.

3. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach niekomercyjnych i komercyjnych wymaga uprzedniej zgody uczestnika WJP ( wystawcy, wykładowcy szkolenia, itp.) lub organizatora.
4. Zabronione jest prowadzenie przez odwiedzjących jakichkolwiek działań reklamowych, a w szczególności działań akwizycyjnych, agitacji, działalności konkurencyjnej, zbiórek pieniężnych czy innej działalności niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Na terenie WJP obowiązuje zakaz:

a/ zakłócania ciszy i porządku publicznego,

b/ zanieczyszczanie terenu WJP odpadami takimi jak niedopałki, gumy do żucia, puste opakowania po jedzeniu i piciu,

c/ wnoszenia i spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, wnoszenia innych produktów niebezpiecznych lub zabronionych odpowiednim prawem,

d/ niszczenia, zabierania lub opierania się o elementy infrastruktury targowej szczególnie elementy wystroju targowego.
6. Osoby które nie będą przestrzegały zapisów regulaminu, a w szczególności zakazów wymienionych w par. 4, będą wypraszane z terenu WJP, a organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia ponownego wstępu.

7. Osoby, które spowodują szkody zostaną obciążane kosztami niezębnych napraw, kosztami usunięcia szkód czy kosztami wezwania odpowiednich służb.


Par. 5 Ochrona danych odwiedzających.

1. Organizator WJP zastrzega sobie możliwość rejestracji przebiegu WJP ( za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk).

2. W związku z tym osoby przebywające na terenie WJP, poprzez fakt uczestnictwa w WJP, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, w Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z WJP i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie.

3. Jednocześnie każdy uczestnik WJP może zastrzec wobec organizatora brak wyrażenia takiej zgody.

 

Par. 6 Postanowienia końcowe.

 

1. Regulamin obowiązuje w czasie trwania WJP zgodnie z miejscem i czasem opisanym w par 2.

2. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach regulaminu i ogłaszania jego jednolitego tekstu w Internecie na stronie www.mamaija.pl w zakładce poświęconej WLP.

3.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a zwłaszcza postanowienia Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory pomiędzy odwiedzającym a organizatorem, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.