Zwrot towaru

Klient może bez podawania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając oświadczenie na piśmie, zgodnie z ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 
Pisemne oświadczenie w formie papierowej należy wysłać na adres siedziby Sprzedającego lub formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklepu [email protected]. Klient może także skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do ustawy, lub skorzystać z formularza poniżej.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz Sklep.

Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez Klienta od umowy. Sprzedający informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej jednak w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy) odesłania towaru. Koszt odesłania do Sprzedającego zwracanego towaru ponosi Klient.
Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionej rzeczy.

W celu szybszej realizacji zwrotu proponujemy wypełnienie formualrza poniżej: Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
W celu weryfikacji prosimy o podanie danych zamówienia: ID zamówienia i emaila podanego w zamówieniu. Jeśli nie dysponują Państwo tymi informacjami prosimy o informacje na temat zwrotu podać emaile: [email protected].