Polityka prywatności

Poniżej opisaliśmy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych od Państwa przez witrynę www.mamaija.pl . Właścicielem witryny jest Biuro Handlowe KASPO sp. z o.o. w Gdańsku.

Pragniemy podkreślić, że sklep internetowy Mama i Ja docenia zaufanie jakim Państwo obdarzyliście nasz sklep i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia należytej ochrony Państwa prywatności i skutecznej ochrony udzielonych informacji osobowych.

Informujemy, że sklep internetowy postępuje zgodnie z wymogami prawa, jak również zarejestrowaliśmy zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane i analizowane przez sklep internetowy Mama i Ja są pobierane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia jej oferty.

Informujemy, że nasz sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas odwiedzania naszej witryny.

Zgodnie z terminologią internetową pliki typu cookies to nieduże pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i później przechowywane w Państwa komputerze. Pliki typu cookies zawierają proste informacje związane ze sposobem korzystania przez Państwo z naszej witryny i sklepu internetowego.

Pliki typu cookies gromadzone przez sklep internetowy mogą być tymczasowe lub trwałe. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast pliki stałe są przechowywane także po zakończeniu wizyty w sklepie internetowym . Pliki tego typu służą wyłącznie do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co ewidentnie przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony Mama i Ja. Zwracamy uwagę że w każdej chwil można zablokować instalowanie plików cookies lub trwale je usunąć. W tym celu należy jedynie stosować się do funkcji i opcji opisanych w Państwa przeglądarkach internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny Mama i Ja, a w konsekwencji polepszają możliwości prezentowania Państwu właściwych informacji podczas procesu zakupowego. Niezależnie od plików typu cookies witryny mogą także zapisywać i przechowywać informacje zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Dane te mogą obejmować m.in.: rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu, Państwa adres IP czy adres strony, z której Państwo weszliście do naszej witryny internetowej. Niektóre podstrony mogą zawierać tzw. elektroniczne obrazki . Te obrazki zwane „Web beacons” pozwalają na obrabianie informacji takich jak np. adres IP komputera, , numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny funkcjonowania naszych reklam. Dane tego typu nie są połączone i nie będą przekazane z Państwa danymi osobowymi. Dane te są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w celach analizy globalnego ruchu użytkowników Witryny.

Zgodnie z polityką handlową sklepu Mama i Ja nie wymagamy rejestracji w celu przeglądania naszej strony internetowej czy dokonywania zakupów. Decydując się na zakup w sklepie internetowym Mama i Ja można przejść do finalizacji zamówienia bez rejestracji lub z rejestracją. W przypadku rejestracji będzie konieczne założenie indywidualnego hasła znanego tylko użytkownikowi. Rejestracja w naszym sklepie umożliwia kontrolowanie swojego zamówienia w czasie. Można więc w sposób prosty przejrzeć np. historię swoich wcześniejszych zakupów. Można równie w czasie edytować swoje dane osobowe.

W celu przeprowadzenie klienta przez proces zakupów prosimy o następujące dane:

nazwisko i imię, adres do wysyłki, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

W przypadku podmiotów prawnych lub na życzenie klienta sklep internetowy może zbierać informacje uzupełniające np. w celu wystawienia faktury VAT, jak numer NIP czy nazwę firmy.

Dodatkowo sklep Mama i Ja jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Dzięki temu Klienci sklepu Mama i Ja mają możliwość wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej opinii Klienta na temat dokonanej w sklepie Mama i Ja transakcji (opinie Klientów, którzy wzięli udział w ankiecie są następnie zamieszczane w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl). Udział Klienta sklepu w w/w ankiecie jest całkowicie nieobowiązkowy i możliwy tylko po wcześniejszej, odrębnej i świadomej, wyrażonej przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check-box, dobrowolnej zgodzie na przekazanie w tym celu jego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o.

W celu skutecznego zawarcia umowy kupna sprzedaży sklep internetowy będzie prosił Klienta o podanie danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze sklepem internetowym Mama i Ja.

W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez sklep internetowy Mama i Ja .

W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta na rzecz sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz sklepu internetowego Mama i Ja .

Prośba o dane osobowe Klienta w momencie zamówienia ma charakter dobrowolny, lecz ich brak może spowodować niemożliwość realizacji zamówienia lub świadczenia niektórych usług.

Udostępnienie danych osobowych w sklepie Mama i Ja jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Biuro Handlowe Kaspo sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu wyłącznie w celu realizacji zamówień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności przetwarzanie obejmuje przyjmowanie zamówień oraz realizowanie sprzedaży. Dotyczy także bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonym zamówieniem, w tym ich potwierdzaniem, informowaniem o statusie, rozpatrywaniem reklamacji oraz obsługą innych zgłoszeń niż reklamacje np. sprawy związane z rozpatrywaniem i dochodzeniem roszczeń, umożliwienie korzystania z płatności elektronicznych, sprawy dostawczo-transportowe czy działania wynikające z wymagań prawnych np. w zakresie przepisów podatkowych, celnych lub rachunkowych.

Zapis o przetwarzaniu danych Klienta wyłącznie co do obsługi zamówienia nie dotyczy osób, które świadomie i dobrowolnie zapisały się do newsletter'a i zgodnie ze swoją decyzją będą otrzymywały informacje o ofercie handlowej Biura Handlowego Kaspo sp. z o.o., które jest właścicielem sklepu Mama i Ja.

Przechowywane w sklepie Mama i Ja dane osobowe Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim bez świadomej i dobrowolnej zgody Klientów.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem sklepu Mama i Ja, w zgodzie z żądaniem konkretnego Klienta, podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (tylko w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (firmy spedycyjne). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz Biuro Handlowe Kaspo Sp. z o.o. ma podpisane z nimi stosowne umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. a/ pkt 1, 2, 3 oraz b /, dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Sklep Mama i Ja  innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: ING Bank Śląski S.A. lub Twisto Polska sp. z o.o.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W sytuacji przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez klienta towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy Mamai ja , podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Mama i Ja  i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.".

W kwestii obsługi płatności internetowych sklep internetowy Mama i Ja informuje że:

a ) przekazuje dane osobowe Klienta do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z :

1.świadczeniem przez Bank na rzecz sklepu internetowego Mama i Ja usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2.obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów sklepu internetowego Mama i Ja przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym Mama i Ja , w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b.) przekazuje dane osobowe Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez sklep internetowy Mama i Ja , a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W kwestii dostarczania zamówionej przesyłki pod wskazany adres sklep Mama i Ja przekaże stosowne dane osobowe firmie kurierskiej: imię nazwisko odbiorcy ( nazwę firmy, jeżeli wybrano taka opcję ) adres, e-mail i numer telefonu. Przekazane dane mają na celu wyłącznie sprawne awizowanie i dostarczenie przesyłki przez wybraną firmę kurierską.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego odrębne wymagane przepisy prawa.

Sklep internetowy Mama i Ja stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony danych. W tym celu wykorzystujemy szyfrowane połączenia SSL (SecureSocketLayer). Połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych są realizowane za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia, jeżeli taką opcję wybrano.

Zwracamy uwagę, że żadne zabezpieczania nie są skuteczne jeżeli użytkownik sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa postępowania w sieci internetowej. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do strony i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim. Podkreślamy, że pracownicy sklepu internetowego Mama i Ja ani żaden inny podmioty współpracujący z witryną Mama i Ja nie mają prawa i nie będą zwracali się do użytkowników o ich podanie, z wyjątkiem wpisania ich w odpowiednie pola strony internetowej Mama i Ja w momencie bezpośredniego logowania w sklepie Mama i Ja.

Informujemy, że w każdym czasie naszym Klientom przysługuje prawo do żądania informacji o treści zgromadzonych danych na Państwa temat. Przysługuje Państwu również prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych, a także prawo do zablokowania lub sprostowania błędów, a w szczególności do uaktualnienia tych danych.

W celu dokonania powyższych zmian prosimy o informację na adres : [email protected] .

Współpraca z Google Analytics

Witryna internetowa Mama i Ja korzysta z Google Analytics realizującej usługi i analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika, włącznie z jego adresem IP, są automatycznie przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach miedzy innymi w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te czynności przechowywania, analizowania i korzystania Google wykonuje zgodnie z informacjami i regulaminem podanym na swoje stronie w dziele Polityka prywatności Google.

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych jak: Facebook, Twitter, Instagram, YouYube, itp

Sklep Mama i Ja informuje, że na stronie internetowej Mama i Ja używane są tzw. wtyczki serwisów społecznościowych.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej istnieje możliwość, że Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami takimi jak: Facebook, Google, Twitter, YouTube lub Instagram. Dany usługodawca dzięki działaniu wtyczki przekaże bezpośrednio do Państwa przeglądarki zawartość wtyczki w celu integrowania ze stroną. Usługodawcy w ten sposób otrzymują informację, że użyta przeglądarka prawidłowo wyświetliła stronę Mama i Ja. Niezbędne dane wraz z adresem IP dostarczane są bezpośrednio do serwera danego usługodawcy przez użytą przez Państwa przeglądarkę internetową. W przypadku zalogowania się do wybranego serwisu społecznościowego, odpowiedni usługodawca będzie mógł powiązać wizytę na stronie Mama i Ja do Państwa profilu w odpowiednim serwisie społecznościowym. Doradzamy i prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich serwisów społecznościowych w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Proponujemy również dostosowanie ustawień przeglądarek serwisów społecznościowych do Państwa preferencji, aby zapewnić sobie maksymalną ochronę prywatności.

Użytkownikom strony Mama i Ja prezentowane są banery reklamowe z rekomendowanymi produktami. W celu wyświetlania spersonalizowanych reklam wykorzystuje się: pliki cookie, pliki dziennika czy sygnalizatory sieci w celu pozyskania danych z przeglądarek, od reklamodawców oraz witryn osób trzecich przystosowanych do pobrania potrzebnych danych nieosobowych takich jak: adresy przeglądanych stron internetowych, datowniki czy adresy IP.

Biuro Handlowe KASPO sp. z o.o., właściciel witryny www.mamaija.pl informuje, że czasowo na naszej stronie mogą pojawiać się linki do innych zewnętrznych stron internetowych. Podlinkowane zewnętrzne strony internetowe nie są własnością Biura Handlowego KASPO sp. z o.o. W związku z tym informujemy, że w żaden sposób nie są przez nas kontrolowane. Strony te mogą posiadać własną politykę w zakresie prywatności, dlatego bezwzględnie w przypadku korzystania z takich stron zalecamy zapoznać się z ich polityką prywatności. Sklep internetowy Mama i Ja podkreśla, że w takiej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności za sposób przechowywania i przetwarzania oraz politykę prywatności tych stron.

Wszelkie pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a w szczególności żądanie blokowania, sprostowania, odwołania udzielonych zgód czy wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy kierować na adres :

Biuro Handlowe KASPO sp. z o.o.

80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 355

Tel: 58 5581777

Mail: [email protected]

Ponadto w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.