Regulamin i zasady weryfikacji opinii

Regulamin umieszczania opinii o produktach w sklepie Mama i Ja


Sklep Mama i Ja w zakładce „OPINIE” udostępnia Kupującemu możliwość umieszczania opinii o zakupionych towarach. W sytuacji w której użytkownik serwisu Mama i Ja decyduje się na umieszczanie swojej nieskrępowanej opinii musi stosować się do następujących wymogów:

1. Opinie powinny wyłącznie umieszczać osoby, które korzystały z oferty sklepu Mama i Ja.
2. Opinia powinna dotyczyć wyłącznie zakupionego produktu.
3. Zabrania się umieszczania w opinii treści naruszającej dobra osobiste osób trzecich w tym sprzedawcy.
4. Zabrania się używania słów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub tzw. wulgaryzmów.
5. Zabrania się umieszczania opinii wyczerpujących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci, a szczególnie w nawiązaniu do art 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 Ustawa z zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Zabrania się dokonywania wpisów przez osoby opłacone przez inne podmioty lub pragnące zmienić wiarygodność opinii w celu sztucznego podwyższania bądź zaniżania oceny produktu.


Sprzedający oświadcza że:

1. Wraz z informacją o procesie realizacji zakupu wysyła do Kupującego prośbę o umieszczenie opinii.
2. Przed upublicznieniem opinii sprzedający weryfikuje opinie jednie pod kątem czy opinia spełnia wymogi niniejszego regulaminu.
3. Nie wpływa na treść umieszczanej opinii.
4. Jeśli opinia spełni wymogi niniejszego regulaminu to bez względu czy jest przychylna czy nie, umieszcza ją na swojej stronie jako opinie umieszczone przez użytkownika serwisu Mama i Ja
5. Nie kupuje żadnych opinii w celu zawyżenia oceny produktu.
6. Umieszczanie opinii jest możliwe w każdym czasie w związku z tym nie prowadzi weryfikacji pod kątem czy w rzeczywistości osoba umieszczająca swoją opinię jest kupującym i użytkownikiem opisywanego produktu.

Sprzedający prosi Kupujących aby formułowali swoje treści w sposób merytoryczny i rzetelny. Sprzedającemu zależy aby opinia była prawdziwa i uczciwa.