0

REGULAMIN KONKURSU "BĘDĘ MAMĄ"

 1. Organizatorem konkursu są stacjonarne sklepy Mama i Ja.

 2. Czas trwania i miejsce konkursu: okres targów na terenie Sklepu Mama i Ja.

 • Gdańsk, Łódź - 29-31marca2019
 • Toruń Gdynia - 29-30marca2019
 1. Użyte terminy:

 • Klient - osoba dokonująca zakupu stacjonarnym sklepie Mama i Ja w trakcie trwania targów
 • Organizator - przedstawiciel Sklepu Mama i Ja
 • Kupon - dokument uprawniający do wzięcia udziału w konkursie.
 • Laureat - zwycięzca konkursu zgodnego z regulaminem.
   1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie Sklepu Mama i Ja:

   • Łódź, ul. Piłsudskiego 135 H, 02.04. 2019r , szczegóły harmonogram
   • Gdańsk, ul. Grunwaldzka 335, 02.04. 2019r , szczegóły harmonogram
   • Toruń, ul.Fryderyka Skarbka 7/9, 02.04.2019r , szczególy harmonogram
   • Gdynia, ul.Morska 46 , 02.04.2019r , szczegóły harmonogram

   5. W konkursie mogą brać udział wszyscy klienci detaliczni Sklepów Mama i Ja, którzy dokonują zakupów w ramach oferty targowej.

   6. Aby wziąć udział w konkursie klient musi wypełnić otrzymany kupon i umieścić go w urnie. Na jedne zakupy przysługuje jeden kupon. Klient może wygrać tylko raz.

   7. Rozstrzygnięcie konkursu: odbywać się będą się odbywac w poszczególnych sklepach Mama i Ja, w wyznaczonym w harmonogramie terminie. Zwycięzcami konkursu mogą zostać osoby które umieściły prawidłowo wypełniony kupon w urnie (w trakcie trwania targów)i posiadają paragon o największym nominale zakupowym. Paragonom o najwyzszym nominale prysługuja nagrody o najwyzszej wartosci. Organizator wyłoni tylu zwycięzców ile posiada nagród.

   8. Klienci ,którzy biorą udział w wydarzeniu wyrażają jednocześnie zgodę na używanie

   i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu.

   9. Laureat kwituje odbiór nagrody i w ten sposób konkurs uważa się za rozstrzygnięty.

   10. Wygrane nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne produkty. Nie podlegają spieniężeniu.

   11. Zakłada się, że osoby które wrzucą losy do urny, znają i akceptują powyższy regulamin.

   12. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa Zarząd Spółki Biuro Handlowe Kaspo Sp. z o. o.

   13. Nagrody pochodza tylko i wyłącznie z puli nagród przygotowanej na targo "Będę Mamą"

   14. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Sklepów Mama i Ja oraz osoby z nimi współpracujące.

   15. Informacja o konkursie będzie dostępna: 

   a/ na stronie internetowej Sklepu Mama i Ja www.mamaija.pl

   b/ na terenie Sklepu Mama i Ja

   16. Nagrody nie odebrane przez laureatów w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu przechodza na rzecz Biura Handlowego kaspo sp. z.o.o.

   17. Osobą biorącym udział w konkursie nie przysługuje zwrot towaru w terminie 14 dni od daty zakupu.

   18. Prawidłowo wypełniony kupon to taki który zawiera prawidłowy nr paragonu oraz czytelne podanie adresu e-mail osoby dokonującej zakup. Nieczytelne pola bądz błędne dane skutkują unieważnieniem kuponu.

   Napisz komentarz

   Dodaj komentarz

   Twój email nie zostanie opublikowany